Nyhet

Nu blir det forskning om skogsrejv och turistleder för mountainbike

21 forskningsprojekt på 9 lärosäten runt om i landet får tillsammans 90 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden. Bland projekten finns ett vid Högskolan Dalarna där man ska forska om turistleder för mountainbike och längdskidor. Ett annat projekt, som ska studera musikframträdanden i skogen, ska bedrivas vid Mälardalens universitet i samverkan med Kungl. Musikhögskolan.

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens HÖG-program. Totalt inkom 57 ansökningar, varav 21 beviljades efter bedömning av internationella experter och extern bedömargrupp. Flest beviljade projekt fick Mälardalens universitet. Bland de företag som arbetar tillsammans med lärosätena i projekten finns allt från stora bolag till högspecialiserade start-ups.

– Programmet är en motor för innovation och förnyelse med nytänkande forskningsprojekt som bedrivs i tydlig samproduktion mellan akademi och näringsliv. Speciellt i år har det varit tydligt att se hur programmet gör det möjligt för forsknings- och utbildningsmiljöer att bygga eller stärka sin miljö genom att våga tänka nytt och utanför boxen tillsammans med näringslivet, säger Gabriel Granström, programansvarig för HÖG.

Högskolan Dalarna satsar på forskning inom besöksnäring

Högskolan Dalarna beviljas 3,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla leder på turistdestinationer. Utgångspunkten är att väl fungerande leder är en nyckelfaktor för utveckling av naturbaserade turistdestinationer och att dessa leder kräver underhåll, övervakning och en långsiktigt hållbar finansiering för att kunna fungera som bas för turismutveckling samtidigt som känslig natur ska skyddas.

– Vi ska titta på hur man kan ta in pengar för att finansiera ledutveckling i vår svenska natur; vilka modeller för finansiering som finns och hur de kan utvecklas vidare för att fungera på lång sikt, säger Tobias Heldt, senior forskare vid Högskolan Dalarna.

– Vi vill bland annat förstå besökarnas beteende och särskilt deras beslut att bidra till finansieringen av leder för aktiviteterna längdskidor och MTB genom att köpa led-och spårkort. Samarbetet med Kläppen Resort AB, Orsa Grönklitt, SkiStar och Destination Sälenfjällen innebär att vi kan försäkra oss om att forskningen kommer till nytta.

en kille som cyklar genom skogen
Bild: Pixabay

Mälardalens universitet ska studera konserter i skogen

Mälardalens universitet beviljas 4,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt tillsammans med Kungl. Musikhögskolan. Ett musikframförande i skogen som distribueras via 6G-nätverk till publik och andra deltagande musiker är det huvudsakliga objektet för studien.

– Vi vill se hur ny teknologi och 6G kan göra skogsrejv ännu mer intressanta. Vi har tidigare undersökt spatialiserat ljud vid Kungl. Musikhögskolan, men kan vi ta konserten ut ur konsertlokalen och ut i det vilda? säger Rikard Lindell, docent vid Mälardalens universitet.

– Målet är att utforska nya tekniska och konstnärliga metoder för musikalisk interaktion i realtid mellan deltagare och visa att ett distribuerat framträdande kan skapa en känsla av försjunkenhet i en sammanslagen verklig och virtuell verklighet. Vid Kungl. Musikhögskolan är Henrik Frisk ansvarig och vi kommer att samarbeta med Ericsson, Spotify och teenage engineering.

en elgitarr på en skogsbrygga
Bild: Pixabay