Nyhet

Nu tar KK-stiftelsen fram en femårsstrategi

Startskottet går nu för KK-stiftelsens arbete med att ta fram en strategi för de kommande fem åren.  Arbetsprocessen kommer bland annat att involvera en lärosätesturné för att få externa perspektiv. Joakim Appelquist, som är nyrekryterad chef för strategisk utveckling, kommer att leda arbetet. Här svarar han och Eva Schelin, vd, på några frågor.

Kan ni berätta mer?

Joakim: ”Samhället står inför stora utmaningar. Klimatförändringar, ett nytt säkerhetspolitiskt läge och effekter av artificiell intelligens är bara några exempel. Näringslivet möter dessa nya utmaningar genom att i snabb takt ställa om sin verksamhet. Förändringarna påverkar företagens innovationsverksamhet, behov av kunskap, och inte minst, vilken kompetens de behöver framöver. KK-stiftelsens verksamhet behöver anpassa sig efter dessa förändringar och därför kommer vi under 2024 att ta fram en ny strategi för de kommande fem åren.”

Eva: ”KK-stiftelsen har haft en avgörande roll att utveckla och etablera våra målgruppslärosäten och bidra till uppbyggnaden av starka forsknings- och utbildningsmiljöer runt om i hela landet. Genom expansion och allt högre kvalitet vetenskapligt och i utbildningen har lärosätenas karaktär och behov förändrats. Vi behöver förstå denna utveckling på djupet och lyssna in hur forskarna ser att vi på bästa sätt kan bidra till starka miljöer som möter näringslivets behov i framtiden.”

Hur ser arbetsprocessen ut?

Joakim: ”För att få en så bra och väl förankrad strategi som möjligt vill vi träffa så många aktörer som möjligt. Förfrågningar om möten med representanter från ledningar och ansvariga för forskningsmiljöer på merparten av våra målgruppslärosäten har skickats ut. Parallellt planerar vi möten med näringslivsrepresentanter, fackföreningar, andra finansiärer och organisationer. Vi ska också samla en grupp med forskningspolitiska experter som ska hjälpa oss att reflektera kring KK-stiftelsens roll i det svenska finansieringslandskapet och jämföra verksamheten med liknande organisationer internationellt.”

Kommer en ny strategi innebära förändringar när det gäller KK-stiftelsens finansiering av forskning och utbildning?

Eva: Ja, det kommer säkert innebära förändringar av våra program och insatser. Hur stora förändringar är dock alldeles för tidigt att uttala sig om. De viktiga just nu är att lyssna in och förstå vilka behov som finns hos lärosätena, näringslivet och andra aktörer. Utifrån detta formulerar vi KK-stiftelsens riktning och mål för de kommande åren. När detta är på plats behöver vi titta på programportföljen och se vilka av insatserna som stödjer våra mål och om vi behöver utveckla nya stödformer eller skruva på de redan etablerade. Även detta kommer behöva göras i nära samarbete med de som söker medel hos oss.”

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner