Arkiv: Artiklar

 • Ewa Wäckelgård, professor i Energiteknik vid Högskolan Dalarna. Anders Holmsten, chef Marknad & Tjänster och strategisk utveckling på Gävle Energi. Mathias Cehlin, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer

  Forskarskolan gav skjuts åt nya tjänster

  När Mathias Cehlin, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle, Ewa Wäckelgård, professor i Energiteknik vid Högskolan Dalarna och Anders Holmsten, chef Marknad & Tjänster och strategisk utveckling på Gävle Energi berättar om tio år med Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön) är de rörande överens, det krävs tid...

 • Arn Lidén, Ordförande KK-stiftelsens kapitalutskott
  Läs mer

  En hållbar kapitalförvaltning- Intervju med Arne Lidén

  Arne Lidén, kan du som ordförande berätta om kapitalutskottets arbete under 2023? – Vi följer de placeringsriktlinjer som beslutats av styrelsen och fortsätter med våra genomlysningar för att långsiktigt ha en mer hållbar inriktning. Utskottet har under året gjort ett antal förändringar för att försöka förbättra mixen av tillgångar och...

 • Samarbete mellan BTH och Ericsson
  Läs mer

  Ericsson och BTH stärker Sverige inom mjukvaruutveckling

  – Vi har samarbetat i nästan 35 år, ofta i långsiktiga projekt som är 3–5 år långa. Ofta är flera industripartner med numera, säger Lars-Ola Damm, som är chef för infrastruktur inom området affärsstödssystem på Ericsson i Karlskrona.  Nya utmaningar inom öppen källkod och datadrivet beslutsstöd På senare tid har...

 • Eva Schelin, VD KK-stiftelsen
  Läs mer

  Ett år av samverkan för hållbar omställning 

  Året som gått… En av 2023 års höjdpunkter var vår satsning på att öka näringslivets kompetens för klimatomställning, där nära 90 miljoner kronor tilldelades tre större projekt. Satsningen är en del vår önskan att stödja forskning och utbildning som hanterar utmaningar såsom klimatförändringar, den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och...

 • KK-stiftelsens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2023
  Läs mer

  Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

  I ett år fyllt av utmaningar och framsteg beviljade vi 323 miljoner kronor till projekt som inte bara adresserar dagens behov utan också rustar oss för morgondagens värld. Vår insats under 2023 har banat väg för innovation och samarbete över hela Sverige. Genom detta ekonomiska stöd till projekt vid Sveriges...

 • Jönköping Tekniska Högskola, Jönköping University
  Läs mer

  90 miljoner till klimatanpassad produktframtagning

  Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

 • Patient får vård Foto Pexels
  Läs mer

  10 lärosäten får medel för strategiska rekryteringar

  Nu beviljar KK-stiftelsen nära 26 miljoner till lärosäten för att de ska kunna rekrytera nyckelpersoner. Ett av lärosätena som beviljas medel är Högskolan i Halmstad som nu kommer att förstärka området artificiell intelligens inom vård och hälsa. 

 • De fyra toppforskarna är Laurence Picton, Karolinska Institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska Institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet. Foto: Tiago Bruno Rezende de Castro, Åsa Bognell-Höjer och privat
  Läs mer

  Fyra forskare får dela på 60 miljoner genom utlysningen Swedish Foundations Starting Grant

  De fyra toppforskarna som får medel i ett samarbete mellan sju stiftelser är Laurence Picton, Karolinska Institutet, Kathlen Kohn, Kungl. tekniska högskolan, Roham Parsa, Karolinska Institutet och Stephen De Lisle, Karlstads universitet.

 • Forskare vid Karlstads universitet utvecklar masterprogram med stöd från KK-stiftelsen
  Läs mer

  Fyra lärosäten får medel för att utveckla topputbildningar

  Nu beviljar KK-stiftelsen sammantaget drygt 8 miljoner under 1-3 år till fem lärosäten som ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom olika områden.  Ett av lärosätena som beviljas medel, Blekinge Tekniska Högskola, får nu möjlighet att utveckla två masterprogram, ett inom spelteknik och ett inom hållbar produktutveckling. Övriga lärosäten som beviljas medel är Högskolan i Borås, Örebro universitet och Linnéuniversitetet.

 • KK-stiftelsen på lärosätesbesök
  Läs mer

  Insiktsfulla diskussioner med lärosäten

  På KK-stiftelsen arbetar vi just nu med att ta fram en strategi för de kommande fem åren. Arbetsprocessen involverar bland annat en lärosätesturné för att få externa perspektiv. På två månader har nu stiftelsen hunnit med att träffa sina 22 målgruppslärosäten. Här berättar Eva Schelin, Joakim Appelquist och Gabriel Granström mer.