Arkiv: Artiklar

 • Läs mer

  KK-stiftelsen finansierar forskning och expertkompetens för 40 miljoner

  KK-stiftelsen har nyligen beslutat att finansiera en rad forskningsprojekt samt ett initiativ för att stärka expertkompetensen inom cybersäkerhet.

 • Läs mer

  Industrins gröna framtid formas av nytt utbildningsprojekt

  KK-stiftelsen har tilldelat 30 miljoner kronor till REEDEAM, ett innovativt samverkansprojekt som ämnar att förbättra kompetensen inom industrins gröna omställning från början till slut av värdekedjan. Projektet fokuserar på att tillhandahålla avancerad kompetensutveckling främst för yrkesverksamma, vilket är avgörande för att säkerställa den gröna omställningen och att bibehålla svensk industris...

 • Läs mer

  KK-stiftelsen investerar i forskning genom programmet Synergi

  KK-stiftelsen finansierar fyra forskningsprojekt inom vårt forskningsprogram Synergi med sammanlagt över 47 miljoner kronor. Projekten, som leds av Högskolan i Halmstad, Örebro Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde, kombinerar akademisk forskning med näringslivets behov, och kan därigenom möta komplexa vetenskapliga och tekniska utmaningar.

 • Läs mer

  Nataliia Pinchuk: Hopeful academic through times of uncertainty

  Read the interview with Nataliia Pinchuk, a scholar from Ukraine who found her place at Karlstad University.

 • Läs mer

  Forskningspolitiken i fokus

  Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan svenskt näringsliv och samhälle möta utmaningarna. Högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation.

 • Ewa Wäckelgård, professor i Energiteknik vid Högskolan Dalarna. Anders Holmsten, chef Marknad & Tjänster och strategisk utveckling på Gävle Energi. Mathias Cehlin, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer

  Forskarskolan gav skjuts åt nya tjänster

  När Mathias Cehlin, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle, Ewa Wäckelgård, professor i Energiteknik vid Högskolan Dalarna och Anders Holmsten, chef Marknad & Tjänster och strategisk utveckling på Gävle Energi berättar om tio år med Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön) är de rörande överens, det krävs tid...

 • Läs mer

  En hållbar kapitalförvaltning- Intervju med Arne Lidén

  Arne Lidén, kan du som ordförande berätta om kapitalutskottets arbete under 2023? – Vi följer de placeringsriktlinjer som beslutats av styrelsen och fortsätter med våra genomlysningar för att långsiktigt ha en mer hållbar inriktning. Utskottet har under året gjort ett antal förändringar för att försöka förbättra mixen av tillgångar och...

 • Samarbete mellan BTH och Ericsson
  Läs mer

  Ericsson och BTH stärker Sverige inom mjukvaruutveckling

  – Vi har samarbetat i nästan 35 år, ofta i långsiktiga projekt som är 3–5 år långa. Ofta är flera industripartner med numera, säger Lars-Ola Damm, som är chef för infrastruktur inom området affärsstödssystem på Ericsson i Karlskrona.  Nya utmaningar inom öppen källkod och datadrivet beslutsstöd På senare tid har...

 • Eva Schelin, VD KK-stiftelsen
  Läs mer

  Ett år av samverkan för hållbar omställning 

  Året som gått… En av 2023 års höjdpunkter var vår satsning på att öka näringslivets kompetens för klimatomställning, där nära 90 miljoner kronor tilldelades tre större projekt. Satsningen är en del vår önskan att stödja forskning och utbildning som hanterar utmaningar såsom klimatförändringar, den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och...

 • KK-stiftelsens Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2023
  Läs mer

  Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

  I ett år fyllt av utmaningar och framsteg beviljade vi 323 miljoner kronor till projekt som inte bara adresserar dagens behov utan också rustar oss för morgondagens värld. Vår insats under 2023 har banat väg för innovation och samarbete över hela Sverige. Genom detta ekonomiska stöd till projekt vid Sveriges...