Nyhet

Så hjälpte KK-stiftelsen Örebro universitet att bygga AI-miljö i toppklass

Genom samverkan mellan näringsliv och akademi, och finansiellt stöd från KK-stiftelsen, har Örebro universitet skapat en av Sveriges främsta forsknings- och utbildningsmiljöer inom AI. – Ska svensk konkurrenskraft stärkas och omställningsbehoven klaras är sådan samverkan absolut nödvändig, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

Artikeln är publicerad som annons i en AI-bilaga i Dagens Industri, 20 februari 2024

Örebro universitet inledde sin forskning inom AI och robotik 1997 vid forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS. Här är man i framkant av AI-forskningen i Sverige och dessutom internationellt uppmärksammad. Ett 70-tal forskare är knutna hit.

– Det KK-stiftelsen gjorde inledningsvis var att ge oss möjlighet att tänka hur vi ska bygga en stark miljö och skapa ömsesidig samverkan mellan forskning och industri, säger Amy Loutfi, vicerektor AI och innovation vid universitetet.

Eftersom utvecklingen inom AI går snabbt, behöver både industrin och akademin hänga med.

– Integrationen mellan AI och robotik är något vi fokuserar på. Genom att utrusta autonoma system med artificiell intelligens kan vi bygga bättre system som kan samarbeta med människor. Det uppnås genom att använda sensorer, samt algoritmer och tekniker så att systemen kan bearbeta informationen från sensorerna, säger hon.

Centret arbetar både utifrån ett forskningsperspektiv och ett industriellt perspektiv. Genom näringslivssamverkan kan forskarna testa sina teser i en verklig miljö. Det brukar leda till nya frågor – vilket driver arbetet framåt.

KK-stiftelsen – en möjliggörare

KK-stiftelsen är en finansiär av verksamheten vid Örebro universitet.

– Vill ett lärosäte bygga en forskningsprofil så får de tillsammans med företagspartners söka stöd hos oss. Företagen måste matcha vårt finansiella stöd så att båda parter bidrar lika mycket, säger Eva Schelin.

KK-stiftelsen stödjer också utbildning på avancerad nivå. Det har lett till att Örebro universitet nu har landets kanske bredaste utbud av AI-kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Ett annat exempel är en pågående 50-miljonerssatsning på en forskarskola om AI inom arbetslivet.

Kort om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen finansierar forsknings- och utbildningsprojekt vid högskolor och nyare universitet. I projekten samverkar akademi och företag för att stärka svensk konkurrenskraft. Stiftelsen har finansierat AI, maskininlärning och mjukvaruutveckling med 1,75 miljarder vid Sveriges högskolor och nyare universitet.