Nyhet

Satsning på utbildning inom smart industri för yrkesverksamma

KK-stiftelsen har beviljat 21,5 miljoner kronor till Linnéuniversitetet för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom området smart industri.

Linnéuniversitetet. Studenter vid campus i Växjö. Foto: Anders Runesson
Linnéuniversitetet. Studenter vid campus i Växjö. Foto: Anders Runesson

Kurserna vid Linnéuniversitetet kommer att tas fram i samproduktion med industrin och bygga på näringslivets kompetensbehov. Tillsammans med universitetets och företagens insatser landar satsningen totalt på 29,5 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen står för 21,5 miljoner kronor.

– Den svenska tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar kopplade till digitaliseringen, och behovet av kompetensutveckling inom området smart industri är stort. Genom expertis från datavetenskap och maskinteknik ska nu en bred projektgrupp vid Linnéuniversitetet arbeta med utveckling och genomförande av kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Vi ser fram emot att ta del av resultaten, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

– Vi är självklart mycket glada för stödet från KK-stiftelsen och det starka intresset från näringslivet, säger Martin Kroon, projektledare för Smart Industri vid Linnéuniversitetet. Satsningen är betydelsefull för näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning.

Kurser kombineras med arbete

Kurserna ska ge både direkt och långsiktig nytta för företagen och de kunskaper som tillägnas ska vara lätta att omvandla till verktyg i det dagliga arbetet. Kurserna ska anpassas för att enkelt kunna kombineras med ordinarie arbete.

– Vi kommer att arbeta agilt och nära industrin för att på bästa sätt möta de faktiska behov som finns och som uppstår under projektets gång. Till varje tematiskt område kommer vi att knyta företag med intresse för området. Vi välkomnar alla som vill arbeta tillsammans med oss att höra av sig, säger Diana Unander, projektkoordinator med särskilt fokus på näringslivssamverkan.

Linnéuniversitetet kommer inledningsvis att utveckla kurser inom följande fem tematiska områden:
• Material- och strukturkarakterisering
• Modellering och simulering
• Produktion och produktionsstyrning
• Smart underhåll
• Data management

Eftersom den digitala transformationen och digitaliseringen av industrin kräver att chefer och ledare får en ökad kunskap om olika teknikområden kommer projektet även att erbjuda ett särskilt spår med kurser för ledare och chefer.

Ytterligare projekt beviljat
Inom samma ansökningsomgång har även Mittuniversitetet beviljats ett projekt inom programmet Expertkompetens. Projektet DRIVEN – Expertkompetens för Datadriven Industriell Transformation har beviljats 21 298 680 kronor över fyra år.