Nyhet

The Knowledge Foundations English website is officially up!

The Knowledge Foundation’s English website – Officially up!

At the end of 2022, we launched our new website which is now available in English. With the English version, we hope that it will be easier for our target group universities and collaborating companies to take part in important, and inspiring, information.

We would like to see other stakeholders open their eyes to the Knowledge Foundation’s work and gain increased knowledge of our operations and our programs as well as the many projects we finance. Together we strengthen Swedish competitiveness!

bild på hemsideurklipp från den eng hemsidan

KK-stiftelsens engelska hemsida – Officially up!

I slutet av 2022 lanserade vi vår nya hemsida och nu finns den också tillgänglig på engelska. Med den engelska versionen hoppas vi att det ska bli enklare för våra målgruppslärosäten och medverkande företag att ta del av viktig, och inspirerande, information.

Vi ser gärna att övriga intressenter också får upp ögonen för KK-stiftelsens arbete och får ökad kännedom om vår verksamhet och de program vi har samt de många projekt vi finansierar. Tillsammans stärker vi svensk konkurrenskraft!