Nyhet

Tre lärosäten får 7 miljoner för att starta efterfrågade utbildningar

Nu beviljar KK-stiftelsen sammantaget 7 miljoner under två år till Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Kungl. Musikhögskolan som ska ta fram utbildning på avancerad nivå inom additiv tillverkning, bioekonomi, konst och teknik.

– I programmet Avans ges lärosätena möjlighet att tillsammans med näringslivet ta fram forskningsnära och näringslivsrelevanta topputbildningar på avancerad nivå. När forskare från akademin och experter från näringslivet får arbeta tillsammans sker ett ömsesidigt utbyte som både stärker lärosätenas utbildningsutbud och bidrar till näringslivets kompetensförsörjning. I år beviljades tre ansökningar och något som är extra roligt är att Kungl. Musikhögskolan nu beviljas sitt allra första projekt, säger Petter Zirath, programansvarig för Avans på KK-stiftelsen.

Mittuniversitetet satsar på utbildning inom additiv tillverkning

Mittuniversitetet får drygt 2 miljoner kronor för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. Projektet omfattar samverkan med såväl näringsliv som Örebro universitet och Karlstads universitet.

– Additiv tillverkning, som ofta kallas 3D-printing, är ett sätt att producera detaljer genom att addera material lager på lager. Det handlar bland annat om att producera komplexa produkter och förbättra processer för att minska avfall, föroreningar, materialförbrukning och energianvändning, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare vid Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet.

– I flera kartläggningar har svensk industri pekat ut att en av de största utmaningarna för att kunna industrialisera additiv tillverkning i metall är brist på relevanta utbildningar. Efterfrågan på kompetenta medarbetare inom området är så stor att flera svenska företag har behövt rekrytera utanför Sverige. I projektet har vi en fin bredd på samverkan med utrustningsleverantörer, materialtillverkare och slutanvändare vilket bäddar för bra resultat. Vi kommer att erbjuda såväl campusförlagd utbildning som distansutbildning på halvfart med stark forskningsanknytning, säger Lars-Erik Rännar.

Karlstads universitet satsar på utbildning inom bioekonomi

Karlstads universitet får drygt 2 miljoner för att ta fram utbildning på avancerad nivå tillsammans med näringslivet, inom området bioekonomi.

– För den akademiska miljön inom projektet handlar bioekonomi om att få skogens resurser att räcka till både nya material, papper, sågade produkter och fasta och flytande bränslen i en värld vars behov ökar hela tiden, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf, universitetslektor och meriterad lärare vid Karlstads universitet.

– Få platser i världen har bättre förutsättningar att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom skoglig bioekonomi än regionen kring Karlstads universitet. Här finns världsledande företag och koncerner samt prisbelönta klusterorganisationer, som alla arbetar med processer och produkter från skogen. Med profilerade utbildningar som möter industrins kompetensbehov utbildar vi studenter som kan driva omställningen till en skoglig bioekonomi, säger Gunilla Carlsson Kvarnlöf.

Kungl. Musikhögskolan satsar på tvärvetenskaplig utbildning inom musik och teknik

Kungl. Musikhögskolan får drygt 2 miljoner för att utveckla en tvärvetenskaplig masterutbildning, i samverkan med företag och andra aktörer där musik och teknik samverkar.

– Vi har sett att musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan hantera både sociala och tekniska utmaningar såväl i den bredare musikteknologisektorn som i samhället i stort på ett innovativt sätt. Vi har tidigare erfarenhet från samverkansprojekt och har då sett att det finns ett stort intresse från företag och organisationer att medverka, säger Henrik Frisk, professor vid Kungl. Musikhögskolan.

– De musiker vi utbildar är attraktiva inom många yrkesområden, även utanför musiklivet, och vi ser att konstnärlighet och kreativitet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har sett att konstnärliga metoder i utveckling av tekniska lösningar kan ge andra resultat än traditionella tillvägagångssätt och behöver samtidigt vara öppna för att utveckla konstnärlig utbildning och forskning inom musik på nya sätt, säger Henrik Frisk.