Nyhet

Vi vässar våra insatser genom utvärdering

KK-stiftelsen erbjuder tio program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på de lärosäten som kan söka medel hos oss, dvs högskolor och nyare universitet.

Analys av en graf med hand som håller i penna
Genrebild. Analysarbete

För att se hur våra insatser kan stärkas ännu mer har nu KK-stiftelsens program för utbildning på avancerad nivå utvärderats av externa utvärderare.

– Målet med alla våra program är att de på olika sätt ska kunna bidra till att bygga starka profilerade kunskapsmiljöer som samproducerar forskning och utbildning med näringslivet. I en översyn av programmen har vi börjat med att utvärdera våra tre utbildningsprogram, säger KK-stiftelsens program- och analyschef Linda Assbring. Vi är mycket stolta över alla fina resultat som lärosätena uppnått det senaste decenniet med att ta fram utbildningar i samverkan med näringslivet, flera exempel nämns i utvärderingarna. Men både vår omvärld och lärosätena utsätts ständigt för nya utmaningar och därför är det viktigt att hela tiden utveckla våra programformer så att de svarar mot lärosätenas och näringslivets behov, och i förlängningen kan bidra till svensk konkurrenskraft.

Program som har utvärderats

• Expertkompetens som är ett program med syftet att förse näringslivet med aktuell vetenskaplig kunskap och kompetens samt till att stärka samverkan mellan lärosäte och näringsliv. I Sverige är Expertkompetens en unik (och långsiktig) satsning i sitt slag, då det innebär tillhandahållandet av utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma.
• Avans som är ett program där lärosätet tillsammans med företag utvecklar utbildningsprogram på avancerad nivå. Dessa kan vara magister- eller masterprogram, eller utgöra nya inriktningar inom utbildningar som ger yrkesexamen.
 NU som är ett program som ger lärosäten möjlighet att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå tillsammans med företag och samtidigt utveckla den pedagogiska kompetensen. Ambitionen är att skapa spetskurser som sticker ut i den internationella konkurrensen.

– Det är viktigt att få in externa ögon på våra program. Med hjälp av externa utvärderare kan vi inte bara verifiera våra egna tankegångar, utan också få in nya idéer. Med stöd av utvärderingarna har vi redan utvecklat programmet Expertkompetens som utlystes i omarbetad form nyligen. Utvärderingarna innebar därutöver även ett lärande för oss som beställare, något som vi tar med oss nu när övriga program ska utvärderas, säger Martin Fröberg, analytiker och projektledare för utvärderingarna, KK-stiftelsen.

Ta del av utvärderingarna

Expertkompetens
Avans
NU – Nätbaserad Utbildning för internationell positionering