Nyhet

WISE får fordonsindustrins hjul att rulla snabbare

Skiftet från förbränningsmotorer till elektrifiering innebär den största omställningen i fordonsindustrins historia. Coronapandemin ökade utmaningarna ytterligare. För Högskolan i Skövde blev KK-stiftelsens särskilda utlysning för stöd till utbildningsinsatser inom pandemidrabbade branscher ett verktyg för att stötta industrin när fabrikerna stängde och anställda blev permitterade.

Särskild utlysning för att stödja näringslivet under pandemin

I maj 2020 gör KK-stiftelsen en särskild utlysning för att stödja näringslivets behov av kompetensförsörjning i samband med pandemin. Det är bråttom. Dagligen kommer nyheter om permitteringar och varsel inom industrin. Men tempot är högt både på KK-stiftelsen, och hos de universitet och högskolor som ansöker om finansiering. I juni beviljas 39 miljoner till 17 olika projekt.

– Jag tyckte det var en väldigt viktig insats från KK-stiftelsen att snabbt agera på de behov som uppstod när pandemin slog till. När permitteringar och uppsägningar kom var det värdefullt att KK-stiftelsen kunde ge oss möjligheter att satsa på kompetensutveckling för att industrin skulle komma ur krisen starkare, säger Tehseen Aslam, vicerektor för näringslivssamverkan på Högskolan i Skövde.

Bild av Tehseen Aslam
Tehseen Aslam, Senior Lecturer in Automation Engineering, Universty of Skövde

Högskolan i Skövde var ett av de lärosäten som snabbt svarade på den särskilda utlysningen och fick sin ansökan beviljad. Projektet som går under namnet WISE syftar till att stötta fordonsindustrin i omställningen från tillverkning av förbränningsmotorer till elektrifiering.
– Behovet av det livslånga lärandet inom industrin är enormt inom digital transformation. Det är inte många av dagens yrkesverksamma som haft Artificiell Intelligens, Digitala Tvillingar, Business Analytics, eller Agil projektledning som delar av sin utbildning. Vi märker hur snabbt den nya tekniken kommer och hur viktigt det är att kunskapen når de yrkesverksamma – ­både för företagen och för Sverige som nation, säger Tehseen Aslam som också är projektledare för WISE.

Kurs i agil projektledning

KK-stiftelsens särskilda utlysning ställde krav på att satsningarna på kort tid ska bidra till näringslivets kompetensutveckling. Redan efter sommaren var Högskolan i Skövde igång med en första kurs om agil projektledning inom WISE. Söktrycket från yrkesverksamma blev så stort att kursen nu genomförs på nytt i vår.
– Även ledarskapet behöver möta de möjligheter som tekniken skapar. Kompetensutveckling är inte enbart viktigt för produktionen, utan hela organisationen måste vara flexibel i sina processer för att underlätta transformationen.

Win-win situation för lärosäte och näringsliv

Kurser för yrkesverksamma på avancerad nivå utvecklar inte bara kompetensen på företagen utan även på lärosätet, menar Tehseen Aslam.
– När vi möter äldre studenter med lång yrkeserfarenhet från industrin ställs nya krav på oss som högskola. Vi måste utveckla en ny form av kursmoduler, som kan fogas samman på flera olika sätt men ändå bilda fungerande helheter. Vi måste också anpassa våra interna administrativa processer till den nya studentgruppens behov. Det är ett utmanade arbete men också utvecklande och roligt, säger Tehseen Aslam.

bild på en röd tegelbyggnad bland orangea höstlöv
The university of Skövde House E. The University of Skövde is a small and modern university that offers first-class programmes and competitive research, which attract research scientists and students from all over the world