KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering för att utveckla och genomföra näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.