Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.