KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering av Forskningsprofiler. Programmet ger ett lärosäte möjlighet att långsiktigt profilera och positionera sin forskning inom ett utvalt område. Målet för programmet är att lärosätena utvecklar och förstärker forskningsprofiler med internationell spets, hög näringslivsrelevans och förmåga att fortsätta utvecklas även efter profilstödet.