KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och bidra till utveckling hos alla deltagande aktörer. I programmet HÖG – Forskningsprojekt ges akademi och företag möjlighet att gemensamt adressera en väldefinierad och avgränsad vetenskaplig frågeställning som bidrar till innovation och förnyelse.