I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet.