I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lektor eller professor kan även adjungeras från lärosäte till näringsliv.