I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande synergiprojektet uppstår genom kombinationen av flera delprojekt.