KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Genom flera delprojekt ska forskare och företag gemensamt adressera en integrerande frågeställning.