Våra ordinarie program utlyses återkommande en gång per år för att möjliggöra för lärosätena att kunna planera sina ansökningar långsiktigt och strategiskt. Programmen utlyses oftast i september. Se gärna vår utlysningscyekl för mer information: Utlysningscykel