Alla KK-stiftelsens stödformer bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. Enligt KK-stiftelsens synsätt har en stark miljö förmågan att samlat utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet och miljön arbetar långsiktigt och strategiskt med sin utveckling.

Läs mer här.