Samproduktion utgör grunden i stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt och miljöer stiftelsen finansierar. Kortfattat innebär samproduktion att de projekt som stiftelsen finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar KK-stiftelsens insats.

Läs mer här