I enlighet med våra stadgar finansierar vi forskning och utbildning och kompetensutveckling på avancerad nivå eller forskarnivå vid Sveriges högskolor och nyare universitet. KK-stiftelsens finansiering går till lärosätet och söks av en operativt ansvarig projektledare som ska bedriva projektet i en angiven forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet.

Läs mer här