Alla projekt som beviljats finansiering ska, både resultatmässigt och ekonomiskt, återrapporteras av projektledaren i ansöknings- och rapporteringsportalen SBS Manager. Vilken rapportering som gäller för respektive program framgår av det signerade avtalet som är knutet till projektet. Där framgår även rapporteringsdatum.

Information om vad som efterfrågas i respektive programs rapportering finns i projektets rapporteringsformulär i ansöknings- och rapporteringsportalen, samt i vissa fall i programmets utlysningstext. Inom vissa program ska speciella mallar fyllas i och bifogas rapporten.