Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Här hittar du bland annat KK-stiftelsens integritetspolicy och mer information om vår styrelse, kapitalförvaltning, organisation, historik, eventuella pågående upphandlingar.

KK-stiftelsen finansierar projekt inom forskning och utbildning på avancerad nivå, som bygger starka forsknings- och utbildningsmiljöer, under förutsättning att näringslivet aktivt medverkar i dessa projekt. Värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – ska minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen går in med. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, och vi vet att samproducerade projekt mellan akademi och näringsliv skapar stor nytta för bägge parter.

Vår finansiering vänder sig till Sveriges högskolor och nya universitet.

KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har nu satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

I samband med 20-årsjubileet sammanfattades verksamheten i en tidslinje:

KK-stiftelsen utlyser en serie program att söka medel ur. Stiftelsen bestämmer dock inte innehållet i forskningen, eller inom vilka områden som lärosäten ska utvecklas. Sakinnehållet avgör forskarna och lärosätena bättre själva i samverkan med näringslivet.

Något som också utmärker KK-stiftelsen är långsiktigheten. Programmen är cykliskt återkommande i rullande tvåårsplaner. Lärosätena kan därmed tillsammans med företagen planera sina ansökningar och sin verksamhet, för att bäst bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Organisation

Styrelseordförande: Elisabeth Nilsson
Verkställande direktör: Eva Schelin
Chef verksamhetsstöd: Britt-Marie Granting
Chef program- och analysenheten: Linda Assbring
Kommunikationsansvarig: Eva Högström