Man lutar sig mot stenvägg

Ansökningsperiod

6 sept 2023 – 6 feb 2024

Expertkompetens

Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Bakgrund till programmet

För att kunna möta näringslivets föränderliga kompetensbehov är återkommande kompetensutveckling under arbetslivet (det så kallade livslånga lärandet) en avgörande pusselbit. Universitet och högskolor kommer att ha en viktig roll i detta genom ett större ansvar för yrkesverksammas kompetensutveckling och omställning, något som tydliggjorts i högskolelagen.

För många universitet och högskolor kan detta innebära ett ökat behov av att nå och anpassa utbildningen till nya studentmålgrupper. Detta slags verksamhet kan samtidigt leda till ökade möjligheter för samverkan med näringslivet i utbildningsfrågor.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Expertkompetens bidrar specifikt till möjligheten att etablera eller förnya utbildningssamverkan mellan lärosäte och näringsliv, samt att långsiktigt öka tillgången till relevant forskningsnära kompetens för näringslivet. Programmet bidrar även till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv inom områden som anknyter till miljöns forskningsinriktningar, något som bidrar till profilering.

Om programmet

  • Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på minst avancerad nivå för yrkesverksamma
  • Nära samarbete mellan akademi och näringsliv
  • Stärker lärosätenas långsiktiga förmåga att hantera utbildningsinsatser anpassade för yrkesverksammas kompetensutveckling
  • Programmet erbjuds i två varianter – Expertkompetens Mini och Expertkompetens Maxi
  • Maximalt stöd: 4 miljoner kronor (Mini) eller 12 miljoner kronor (Maxi)
  • Maximal projekttid: 3 år (Mini) eller 5 år (Maxi)
Lansering 2023

öppna video-modalen
PROGRAMFILM

Örebro universitet, SAAB Dynamics

öppna video-modalen