Man lutar sig mot stenvägg

Expertkompetens

Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Bakgrund till programmet

För att kunna möta näringslivets föränderliga kompetensbehov är återkommande kompetensutveckling under arbetslivet (det så kallade livslånga lärandet) en avgörande pusselbit. Universitet och högskolor kommer att ha en viktig roll i detta genom ett större ansvar för yrkesverksammas kompetensutveckling och omställning, något som nyligen tydliggjorts i högskolelagen.

För många universitet och högskolor innebär detta att en ny studentmålgrupp med särskilda behov och förutsättningar tillkommer. Samtidigt erbjuds ökade möjligheter för samverkan med näringslivet i utbildningsfrågor.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Expertkompetens bidrar specifikt till möjligheten att utveckla och stärka etablering och/eller utveckling av utbildningsinsatser för yrkesverksamma inom områden som anknyter till miljöns forskningsinriktningar, något som bidrar till profilering. Programmet bidrar även till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv inom områden där parterna har gemensamma kunskapsintressen.

Om programmet
  • Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på minst avancerad nivå för yrkesverksamma
  • Nära samarbete mellan akademi och näringsliv
  • Stärker lärosätenas långsiktiga förmåga att hantera utbildningsinsatser anpassade för yrkesverksammas kompetensutveckling
  • Programmet erbjuds i två varianter – Expertkompetens Mini och Expertkompetens Maxi
  • Maximalt stöd: 4 miljoner kronor (Mini) eller 12 miljoner kronor (Maxi)
  • Maximal projekttid: 3 år (Mini) eller 5 år (Maxi)
PRESENTATION

Maria Dollhopf, programansvarig

PROGRAMFILM

Örebro universitet, SAAB Dynamics