en man och en ung kvinna sitter vid ett bord. mannen skakar hand med en kvinna tvärs över bordet

STÄNGD FÖR ANSÖKAN!

Kompetensutveckling för näringslivet

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet att ansöka om medel för utbildningsinsatser som snabbt kan ge stöd till näringsliv som drabbats av Coronakrisen.

Coronakrisen har skapat ett stort behov av snabba kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Många relevanta utbildningar och kurser finns redan idag, men de behöver anpassas och modifieras utifrån de behov som skapats av Coronakrisen samt för att kunna tillgängliggöras för yrkesverksamma. KK-stiftelsen inbjuder därför Sveriges högskolor och nya universitet att söka särskilda medel för att snabbt tillgängliggöra utbildningar för yrkesverksamma. Syftet med utlysningen är att bidra till att tillgodose kompetensbehov som uppstår i företag och branscher som är direkt relaterade till Coronakrisen samt att stödja utbildningsinsatser som riktar sig till personal från näringslivet som permitterats eller friställts som en konsekvens av Coronakrisen. Det är viktigt att insatserna får påtaglig effekt inom ett år från projektets start.