Hållbarhet och insatser för klimatet

STÄNGD FÖR ANSÖKAN!

Kompetens för näringslivets klimatomställning

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet att ansöka om finansiering för kompetensförsörjningsinsatser av strategisk betydelse för näringslivets klimatomställning.

Bakgrund till programmet

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att uppnå målet och klara klimatomställningen behöver företagen ökad tillgång till rätt kompetens. Nu satsar KK-stiftelsen på näringslivets kompetensförsörjning genom att stödja ett antal projekt med upp till 25 miljoner kronor under sex år. I projekten kommer lärosäten, tillsammans med näringsliv och andra parter, ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera klimatomställningen.

Om programmet
  • De kurser och program som tas fram ska ge högskolepoäng och vara på avancerad nivå
  • Totalt avsätts 75 miljoner för satsningen (ersättning för OH-kostnad tillkommer)
  • Maximalt belopp att ansöka om per projekt är 25 miljoner kronor
  • Projekttiden ska vara fyra till sex år
  • Högskolor, nya universitet samt Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan vara huvudsökande
  • Minst ytterligare ett lärosäte ska finnas med som medsökande
  • Alla lärosäten och forskningsinstitut kan vara medsökande
  • Näringslivspartners ska inkluderas i ansökan
  • Projekten ska kompletteras med en företagsforskarskola