Nyhet

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer

19.6.2023 09:07:36 CEST | KK-stiftelsen

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

Forskningsprojektet ryms inom Örebro universitets kunskapsmiljö Mat och hälsa där målet är att bidra till att konsumenter ska kunna välja hållbart producerad mat som har en vetenskapligt bevisad fördel. Här finns starka forsknings- och utbildningsmiljöer och tillgång till klinisk infrastruktur som endoskopi och hjärnavbildning.

– Den här forskningsprofilen ligger helt rätt i tiden. Det finns en stor potential genom forskningsmiljöns tvärvetenskapliga karaktär och en stark forskningssamverkan med näringsliv, sjukhussektor och internationella samarbetspartners. KK-stiftelsen beviljar nu 48 miljoner kronor över åtta år med ambition om att projektet bidrar till att miljön blir internationellt ledande inom området, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Läs hela KK-stiftelsens pressmeddelande inklusive kommentar från professor Robert Brummer vid Örebro universitet