Nyhet

20 miljoner till stark forskning och samverkan vid Högskolan Väst

KK-stiftelsen har beviljat medel på närmare 20 miljoner kronor till KK-miljön Primus vid Högskolan Väst. Digitalisering, nya material, nya tillverkningsprocesser och nya arbetssätt kräver nya smarta lösningar. Lärosätet får nu ökade möjligheter att stärka industrin i det stora teknikskifte som pågår.

Satsningen görs inom ramen för det tioåriga programmet KK-miljöer som är stiftelsens mest kraftfulla verktyg för att utveckla och profilera akademiska miljöer och även hela lärosäten. Programmet riktar sig till lärosäten som har kommit långt när det gäller att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer i samverkan med näringsliv. Högskolan Väst går nu in på sitt sjunde år inom programmet. De nya medlen går till forskning som handlar om människocentrerad smart automation, kopplingen mellan industriell digitalisering och organisatorisk/social hållbarhet, AI-arkitektur för hantering av sensordata samt en rekrytering från industrin inom svetsteknik för additiv tillverkning.

– Den positiva utvecklingen fortsätter vid Högskolan Väst för den samproducerande forskningen och utbildningen som tas fram tillsammans med näringslivet. I miljön Primus samverkar ett hundratal företag, vilket bland annat stärker forskningens relevans, bidrar till ökad kompetensförsörjning och ger företagen ökad konkurrenskraft. Forskningen kopplar samman tekniska aspekter av produktionssystem med organisation och lärande för förändring, vilket ger förutsättningar för att industrin snabbt ska kunna dra nytta av resultaten, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Det är mycket glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Finansieringen på närmare 20 miljoner kronor innebär att vi kan utveckla ny kunskap och kompetens som stärker svensk industri. De nya medlen ska användas till fyra nya projekt där det största handlar om att sätta människan i centrum när digitaliserade och automatiserade processer införs inom tillverkningsindustrin, säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus vid Högskolan Väst.

Mer information

Inom KK-stiftelsens program kan de utsedda KK-miljöerna en gång per år samlat söka medel för projekt inom KK-stiftelsens alla programformer. Projektförslagen granskas med stöd av bland annat externa peers i lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem och sedan av stiftelsens expertgrupp utifrån deras värde för miljöns utveckling.

Mer om programmet KK-miljöer