Nyhet

En hållbar kapitalförvaltning- Intervju med Arne Lidén

Det kapital som är grundförutsättningen för KK-stiftelsens verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Det ursprungliga kapitalet och dess avkastning i form av direktavkastning och värdetillväxt är den enda källan för att täcka stiftelsens utbetalningar. Hittills har 11,9 miljarder kronor utbetalats i projektmedel. 

Arne Lidén, kan du som ordförande berätta om kapitalutskottets arbete under 2023? 

– Vi följer de placeringsriktlinjer som beslutats av styrelsen och fortsätter med våra genomlysningar för att långsiktigt ha en mer hållbar inriktning. Utskottet har under året gjort ett antal förändringar för att försöka förbättra mixen av tillgångar och typ av förvaltare.

– Efter ett par år med stora förändringar i förvaltningen av KK-stiftelsens kapital innebar 2023 att vi kunde fokusera mer på sådant som ska vara kapitalutskottets fokus framöver. Vi ska arbeta ännu mer med kontinuerlig uppföljning av våra förvaltare och deras förmåga att möta våra förväntningar både vad avser avkastning och risk. 

Det är en ekonomiskt turbulent tid nu och stora osäkerheter. Hur påverkar det ert arbete i utskottet? 

– Jag vill börja med att säga att utvecklingen av kapitalet i hög grad har präglats av den positiva vändning den svenska börsen gjorde från slutet av oktober. 

– Det kommer så gott som alltid finnas externa faktorer som påverkar kapitalmarknaden och ekonomin i stort. Politik, krig, pandemier, inflation etc. Även under 2023 har vi tyvärr sett en hel del av denna typ av händelser. Ändå har det varit ett mycket mindre finansiellt utmanande år i ljuset av det mycket besvärliga 2022 med en pågående pandemi och Rysslands invasion av Ukraina. 

– Poängen är att bygga en portfölj som är någorlunda stabil över tid oavsett vilka faktorer som påverkar. Möjligheten till detta är förstås mer eller mindre utmanande beroende på vilka faktorer som påverkar. KK-stiftelsen har ett långsiktigt perspektiv på förvaltningen och har därför inte gjort några större förändringar under 2023, utan arbetat vidare för att få en ytterligare diversifiering av tillgångarna. 

Läs hela årsredovisningen här