Nyhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

2023 har varit ett händelserikt år för KK-stiftelsen, där vi firat tre decennier av banbrytande samverkan och innovation. Med 88 medfinansierande företag som deltog i samverkansprojekt, en växande kapitalfond på 9,1 miljarder kronor, och ett konstant engagemang för forskning och utveckling, stärkte vi vår position som katalysator för svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling.

3492 projekt sedan 1994

KK-stiftelsen har varit med och finansierat 3492 projekt sedan starten 1994.

Vi finansierar projekt med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

I ett år fyllt av utmaningar och framsteg beviljade vi 323 miljoner kronor till projekt som inte bara adresserar dagens behov utan också rustar oss för morgondagens värld. Vår insats under 2023 har banat väg för innovation och samarbete över hela Sverige.

Genom detta ekonomiska stöd till projekt vid Sveriges högskolor och universitet, har vi inte bara stöttat forskningens framkant utan också främjat den kompetens som näringslivet behöver för att navigera i en snabbt föränderlig värld. Våra satsningar inom områden som klimatomställning, AI och hållbart byggande med trä visar på vårt engagemang för att lösa morgondagens utmaningar idag.

Ladda ner Årets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

I 2023 års verksamhetsberättelse kan du ta del av höjdpunkter från året, läsa om KK-stiftelsens utvecklingsarbete och satsningar. Missa inte heller vd-ordet, intervjuer med framstående forskare och insikter i våra mest banbrytande projekt.

2023 års verksamhets- och årsberättelse avslöjar nyckeln till ett år av innovation och framsteg, och belyser KK-stiftelsens engagemang för framtiden med projekt som omfamnar klimatomställning, AI och hållbart byggande.

Ladda ner Årets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023.

Eva Schelin, VD KK-stiftelsen

KK-stiftelsens vd Eva Schelin har ordet

En av 2023 års höjdpunkter var vår satsning på att öka näringslivets kompetens för klimatomställning, där nära 90 miljoner kronor tilldelades tre större projekt. Satsningen är en del vår önskan att stödja forskning och utbildning som hanterar utmaningar såsom klimatförändringar, den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens och det förändrade geopolitiska landskapet.
Eva Schelin
VD KK-stiftelsen
Sammanfattning i siffror

351 projekt

finansierade med medel från KK-stiftelsen pågick under 2023 runt om i Sverige.

32 projekt

har beviljats medel av KK-stiftelsen under 2023.

11,9 miljarder kronor

har utbetalats av KK-stiftelsen i projektmedel sedan starten.

3492 projekt

har KK-stiftelsen varit med och finansierat sedan starten 1994.

323 miljoner kronor

har beviljats under 2023 till projekt vid Sveriges högskolor och universitet.

88 medfinansierande företag

deltog i samverkansprojekt som beviljats medel av KK-stiftelsen under 2023.

9,1 miljarder kronor

har KK-stiftelsens kapital växt till sedan starten.