Nyhet

Forskning ska ge smartare och säkrare uppkopplade prylar

Hur blir systemen bakom alla våra uppkopplade saker mer intelligenta och pålitliga? Det ska ett stort projekt vid Malmö universitet utforska med stöd från KK-stiftelsen. Forskningsprojektet är treårigt och ska bedrivas i samverkan med åtta teknikföretag. Totalt omfattar satsningen 40 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen bidrar med 12 miljoner.

Internet of Things (IoT) eller Sakernas internet handlar om alla våra uppkopplade enheter, från telefoner och nätverkskameror till trådlösa högtalare och träningsklockor. För att kunna bidra till smartare och säkrare enheter ska forskarna bland annat undersöka hur artificiell intelligens kan användas på bästa sätt. Andra frågeställningar handlar om hur data kan behandlas närmare användaren, s.k. edge computing, istället för att skickas upp i ”molnet”. Forskningsprojektet ska ledas av Paul Davidsson som är professor i datavetenskap vid Malmö universitet och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People.

– Den samlade vetenskapliga kompetensen hos forskargruppen är god vilket bäddar för bra resultat. Deltagande företag är relevanta för projektet och förväntas dra nytta av projektet. Forskningsfrågorna kring systemarkitektur, AI och dataintegritet är avgörande för de ingående företagens utveckling, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Vi vill att IoT-systemen ska vara så smarta som möjligt, men vi vill också kunna lita på dem. Vi vill förstå vad de gör och att de skyddar användarnas integritet, trots att de samlar in mycket information, säger Paul Davidsson vid Malmö universitet.

Att göra databeräkningar lokalt och inte i molnet reducerar mängden datakommunikation vilken drar väldigt mycket energi. Forskningsprojektet rymmer alltså även en hållbarhets- och miljöaspekt.

Mer information
Projektet finansieras med 12 miljoner kronor inom KK-stiftelsens program Synergi. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. Forskningsprojektet utgörs av delprojekt som bildar en synergi, därav namnet.

De deltagande företagen bidrar med cirka 14 miljoner tillsammans och Malmö universitet med ungefär lika mycket. De samverkande företagen är Axis Communications, Cetetherm, Crossbreed, Ericsson, Infonomy, Sigma Technology Solutions, Sony Nordic och Sony Network Communications Nordics.

Ytterligare beviljade synergiprojekt 2022

Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport vid GIH
Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser (ORU)
Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation (ORU)