Case

Forskningsprofilen som gav energi

Mälardalens universitet, MDU, gick från enskilda forskningsinsatser till att kraftsamla resurserna mot ett strategiskt mål. Forskningsprofilen Future Energy gav en energikick och förde samman forskningen och utbildningen inom energi- och miljöteknik på lärosätet till en helhet. 

Förnybar energi och effektivisering

Future Energy tar sikte på att öka andelen förnybar energi i form av bioenergi och solenergi, möta framtida förändringar i energisystemet och effektivisera energianvändningen. Projektet startade i maj 2013 inom KK-stiftelsens programform Forskningsprofiler. 

– Vi var en forskningsmiljö på dåvarande Mälardalens högskola, MDH, som hade börjat växa. Men vi var enskilda forskare utan ett gemensamt mål och vi var i ett läge där vi behövde en strategi för vad vi skulle fokusera på. Målsättningen med forskningsprofilen var att bli en internationellt erkänd miljö med goda forskningsresultat, säger Eva Thorin, professor vid MDU. 

Betydelsefullt med samproduktion

Flera företag, däribland ABB och Mälarenergi har medverkat i Future Energy som bygger på tre spår; förnybar energi, energieffektivisering och minskade utsläpp och simulering och optimering för framtida industriella applikationer. Eva Thorin tar biobränsle som ett exempel på forskning som har bedrivits inom Future Energy. 

– För att få ut så mycket energi och så lite utsläpp som möjligt måste man veta vad man stoppar in i förbränningen och vilken fukthalt som biobränslet har. Vi har bland annat byggt upp ett labb med avancerad utrustning för att karaktärisera biomassa för att få en så effektiv förbränning som möjligt och tillsammans med Mälarenergi och Eskilstuna energi och miljö påbörjat implementering av metoderna i verkligheten, säger Eva Thorin. 

Samproduktionen med näringslivet har haft stor betydelse, enligt Eva Thorin. 

– Den har varit viktig bland annat för att förstå vad som är hett inom området där vi verkar. Att jobba i samverkan med näringslivet innebär samtidigt olika perspektiv. Inom forskningen är vi mer långsiktiga, vill gå på djupet och ha på fötterna medan man inom industrin ofta behöver gå fram snabbare. 

Forskning och utbildning har integrerats

Tidigare i år (2022) avslutades forskningsprofilen Future Energy efter sju år. 

– Forskningsprofilen har haft stor betydelse för vår strategiska utveckling. Vi har utvecklat vår samverkan, satsat på att publicera oss i bra internationella journaler och varit aktiva internationellt på ett samlat sätt. Det blir lättare att nå ut när man kraftsamlar och stöttar varandra på ett sätt som denna profil skapat förutsättningar för, säger Eva Thorin och tillägger: 

– När vi började var forskning och utbildning i stora delar separerade. Det var många som undervisade som inte forskade och vice versa. Idag är det mer integrerat där man jobbar både med forskning och utbildning och forskningen finns i större utsträckning med i våra kurser. Det har varit ett av målen med profilen. 

Text publicerad 2020-04-29. Uppdaterad 2022-08-09