Vd har ordet

Full fart framåt – vd kommenterar året som gått

”Under året medverkade KK-stiftelsens 15 medarbetare såväl i det löpande arbetet som i utveckling av vår verksamhet och de verktyg vi har till förfogande för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft.”

Texten finns också publicerad i KK-stiftelsens verksamhetsberättelse

I snart 30 år har KK-stiftelsen funnits. Med tiden har det visat sig att stiftelsens insatser, i samspel med näringslivet, haft en positiv inverkan på såväl framväxten av de nyare lärosätenas forsknings- och utbildningsmiljöer som industriell och regional utveckling runt om i landet. Vi tror inte på modellen där vissa lärosäten enbart utbildar studenter utan följande forskningsanknytning, utan menar att forskning och utbildning ska bedrivas integrerat. Det är också viktigt för att lärosätena ska kunna erbjuda utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma, och därmed bidra till näringslivets kompetensförsörjning och det livslånga lärandet. Vi ska inte underskatta vikten av att högre utbildning och forskning finns över hela landet nära platser där företag bedriver verksamhet. Det bäddar för god samverkan mellan akademi och näringsliv.

Beviljade medel under 2022

Sammanlagt beviljade KK-stiftelsen under året 467 miljoner kronor till 78 projekt inom forskning och kompetensutveckling vid 14 lärosäten. Förutom utlysningar inom våra program genomfördes en särskild utlysning för att möjliggöra för forskare och lärare vid lärosäten i Ukraina att komma och verka vid svenska lärosäten. Satsningen fick stort gensvar, 40 miljoner kronor beviljades till 17 projekt. Fem lärosäten fick därmed möjlighet att ta emot ukrainska gästforskare. Ett år innebär inte bara nya beviljanden utan samtidigt pågick under året 327 samverkansprojekt med stöd från stiftelsen.

Utvecklingsarbete

Viktiga inspel i arbetet med att utveckla våra insatser har varit utvärderingar av program och kartläggning av företagens medverkan för att ännu tydligare förstå vad som krävs för lyckad samverkan, och hur näringslivets behov ser ut. Vi har utvecklat våra dialoger med målgruppslärosätena och även kontakten med företag som deltar i KKS-projekt. Vi har också börjat titta på hur vi kan bli ännu bättre på att följa upp beviljade projekt och effekterna av satsningarna. Därtill har vi lagt om den årliga utlysningscykeln, vilket innebär att programutlysningarna ska öppnas samlat en gång per år.

KK-stiftelsen vill bidra till utvecklingen mot öppen vetenskap och breddad syn på vetenskaplig meritering. Därför undertecknade vi under året the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) samt Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Vi hann också med att lansera en ny webbplats. Samtidigt passade vi på att uppdatera vår grafiska profil med nya färger och en uppfräschad logotyp. Titta in på kks.se.

Kraftsamling för näringslivets klimatomställning

Jag vill också lyfta den stora kraftsamlingen, som jag är extra stolt över, nämligen satsningen på Kompetens för näringslivets klimatomställning. Här avsatte vår styrelse 90 miljoner kronor till en särskild satsning på kompetensutveckling till den viktiga gröna omställningen som näringslivet står inför. Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå ska nu utvecklas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners. Vill ni veta mer så finns besluten på vår webbplats från slutet av februari 2023.

Tack till alla i vårt nätverk för att ni bidrar till att KK-stiftelsen kan uppfylla sitt huvuduppdrag – att stärka Sveriges konkurrenskraft!

/Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen