Nyhet

Fyra nya ledamöter i styrelsen

Den 1 juli tillträdde fyra nya ledamöter KK-stiftelsens styrelse. De nya ledamöterna är Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Peter Dobers, professor företagsekonomi Södertörns högskola, Gert Nilsson, teknisk direktör Jernkontoret och Rolf Skoglund, entreprenör och grundare/medgrundare av bland annat iD Invest, ThinkOut och Startupfactory. Mandatperioden för sittande styrelse är 1 juli 2022 till 30 juni 2025.

Styrelsen är KK-stiftelsens högsta beslutande organ. Två ledamöter utses av regeringen och övriga åtta av styrelsen själv. Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, medan en ledamot föreslås av styrelsen själv.

Mer om KK-stiftelsens styrelse