Nyhet

Högskolan Kristianstad ska bidra till innovation inom livsmedelsnäring

KK-stiftelsens program Rekryteringar bidrar till att skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av starka forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner. Av 23 inkomna ansökningar har stiftelsen beviljat sex stycken till en total summa om 12,9 miljoner kronor. Ett av lärosätena som beviljas medel för att kunna rekrytera är Högskolan Kristianstad.

– För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett flöde av forskande och undervisande personal, och programmet syftar därför till att underlätta strategiskt viktiga rekryteringar. Programmet finansierar kompetensutbyte mellan näringsliv och lärosäten för att långsiktigt stärka kapaciteten och ömsesidig förnyelse, säger Yvonne Fors, ansvarig för programmet Rekryteringar vid KK-stiftelsen.

Viktoria Olsson, HiK och Susanne Bryngelsson, RISE
Viktoria Olsson, Högskolan Kristianstad och Susanne Bryngelsson, RISE

Högskolan Kristianstad får nu möjlighet att stärka högskolans framväxande utbildnings- och forskningsmiljö Centre for Food, Health and Retail, genom att knyta till sig expertis inom nutrition och hållbarhet.

Rekrytering ska stärka framväxande miljö

– Det är av stor vikt för vår framväxande miljö att få den här möjligheten att knyta till oss ny expertis på området som också har stor erfarenhet av samverkan med näringsliv. Vi kommer att adjungera Susanne Bryngelsson som universitetslektor. Hon arbetar på RISE och har under sitt arbetsliv utvecklat en, för livsmedelsbranschen, unik kompetens och förståelse för de förutsättningar och villkor som råder inom såväl akademi som i näringslivet. Hon har en gedigen bakgrund inom området nutrition och en god överblick av de metoder som tillämpas i fältet, säger Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Viktoria berättar att bakgrunden till satsningen på att integrera områdena livsmedel, hälsa och handel i en miljö har sin grund både i att bidra till de globala hållbarhetsmålen och den svenska livsmedelsstrategin. Här kommer förutom aspekter på god och jämlik hälsa även in hur ökad produktion av mat kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt.

”Vill bidra till innovation för en stark framtida livsmedelsnäring”

Susanne Bryngelsson vill bland annat bidra med insikter kring vad som är av relevans för näringslivet, sätta nya rön inom mat och hälsa i ett tydligt sammanhang samt identifiera kunskapsluckor.

– Jag vill också bidra till att stärka relevansen av högskolans utbildningar och forskning för näringslivet. Jag vill att studenterna som genomgår de mat- och måltidsvetenskapliga utbildningarna kommer ut i näringslivet med en stark kompetens, och redo att bidra till det innovationsarbete som behövs för en stark framtida svensk livsmedelsnäring, säger hon.

Här kan du se alla beviljade projekt i årets ansökningsomgång inom programmet Rekryteringar