Case

Industrins gröna framtid formas av nytt utbildningsprojekt

KK-stiftelsen finansierar ett samarbetsprojekt där Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Örebro universitet tillsammans med flera ledande företagspartners utvecklar utbildningar för att möta industrins växande kompetensbehov inom den gröna omställningen.

KK-stiftelsen har tilldelat 30 miljoner kronor till REEDEAM, ett innovativt samverkansprojekt som ämnar att förbättra kompetensen inom industrins gröna omställning från början till slut av värdekedjan. Projektet fokuserar på att tillhandahålla avancerad kompetensutveckling främst för yrkesverksamma, vilket är avgörande för att säkerställa den gröna omställningen och att bibehålla svensk industris konkurrenskraft på global nivå.

REEDEAM och dess betydelse för Sveriges gröna framtid

Bjarne Bergquist, professor och projektledare vid Luleå tekniska universitet, betonar projektets viktiga roll:

1000 miljarder ska satsas

Enorma resurser har redan lagts på nya verksamheter, men de flesta investeringar är ännu i sin linda och totalt ska 1000 miljarder satsas i regionen.

För grön omställning krävs till exempel ombyggnation och nya processer. För att lyckas behövs en palett av kompetenser. Kurserna vi tar fram riktas både till yrkesverksamma och till nu aktiva studenter. De svarar mot behov som våra företagspartners har lyft fram.

Han fortsätter:

Man skulle kunna säga att Norr- och Västerbotten utgör stormens öga för industrins gröna omställning. Enorma resurser har redan lagts på nya verksamheter, men de flesta investeringar är ännu i sin linda och totalt ska 1000 miljarder satsas i regionen.

Bjarne Bergquist, professor och projektledare vid Luleå tekniska universitet
Bjarne Bergquist, professor och projektledare vid Luleå tekniska universitet

Inte bara riskkapitalister och staten riskerar att förlora sina investerade medel om satsningarna misslyckas; kommunerna som vi bor i lägger också ned enorma egna resurser för att satsningarna ska lyckas. Om vi kan hjälpa till är det vår skyldighet. Och vi är ganska säkra på att vi behövs, inte bara som kunskapsskapare i forskningen, utan också genom att vi höjer kompetensen i regionen. Förutom företag har även kommuner anmält deltagare till våra pilotkurser, för att svara upp mot den nya industrins behov. 

Samarbete mellan universitet och näringsliv

Berätta om ert samarbete med de andra lärosätena och företagen.

Tidigare projekt

Inbyggda system vid MDU har stark näringslivssamverkan. Läs mer.

Örebro universitet bygger stark miljö. Läs mer.

Vid Luleå tekniska universitet är vi väldigt glada för vårt samarbete med Örebro och Mälardalens universitet, vi kompletterar varandra väl. Många av de medverkande företagen har kärnverksamheter i Mälardalen. Att kunna ta rygg på ORU och MDU som tidigare arbetat i motsvarande projekt med stöd från KK-stiftelsen är en stor tillgång och förmodligen en nyckel till ett lyckat projekt. 

Universitetet har ett omfattande nätverk av företagspartners som bidrar till utbildningsinitiativet. Bland de medverkande finns stora namn som ABB, Alleima, Ahlstom, Combitech Sverige, Copperstone Resources AB, H2 Green Steel, Kaunis Iron, LKAB, Northvolt, SCA, Scania Group, Skellefteå Kraft AB, SSAB, Stena Recycling AB, Zinkgruvan Mining AB samt Volvo CE. Även RISE Research Institutes of Sweden finns med.

Våra företagspartners lyfter sina kompetensbehov och skickar sedan medarbetare till våra kurser. Företagens behovsinventering och deltagande i pilotkurserna behöver vi för kursutvecklingen; vi lever i symbios. 
Bjarne Bergquist
Professor och projektledare Luleå tekniska universitet

Naturligtvis har exempelvis Northvolt en annan behovsprofil än, säg, en gruva. Batteritillverkaren ser behov av optimering vid stycketillverkning eller batterispecifik produktionskunskap. Inom vätgasområdet visar gruvbolag som LKAB stort intresse, vilket inte är lika tydligt hos batteriproducenten. Processindustriell processkunskap och hydrometallurgi är exempel på områden som förenar och som är efterfrågade såväl inom gruvindustri som batteriproduktion. 

Nya utbildningar tas fram

Örebro universitet, Mälardalens universitet och Luleå tekniska universitet kommer att utveckla avancerade utbildningsprogram, var och en omfattande 90 högskolepoäng. Dessa program är avsedda både för yrkesverksamma och för studenter. Lärosätena, som alla har starka band till näringslivet och erfarenhet av relevant forskning och utbildning inom sina respektive expertisområden, erbjuder ett utbildningsutbud där deras vetenskapliga styrkor inte bara matchar utan också kompletterar varandra väl.

När siktar ni på att ha kurser klara?

De tre första kurserna som startas är ”Product, production and business development for circular flows”, en 1.5 hp kurs med LTU som huvudman; ”Virtual Commissioning”, 3hp, med MDU som huvudman; samt ” Internet of Things (IoT) and Cybersecurity”, 3hp, där ORU är huvudman. Pilotkurserna för dessa pågår eller startar inom kort. Den första skarpa kursen startas på LTU i april, övriga två till hösten.