Nyhet

Jubileumsdoktorander 2024

KK-stiftelsen fyller 30 år och det firar vi genom att finansiera doktorander på alla 22 målgruppslärosäten. Initiativet syftar till att stärka forskningsmiljöerna vid våra lärosäten och skapa en generation av doktorander som genomför sin forskarutbildning i samverkan med aktörer utanför lärosätena. 

En satsning för framtiden

Jubileumsdoktorander 2024 är en unik möjlighet för högskolor och nyare universitet att få finansiering av upp till två doktorander inom valfria ämnesområden. Satsningen är utformad för att främja samverkan mellan akademin och näringslivet, vilket är KK-stiftelsens kärnuppdrag. Genom att kombinera forskning och tillämpning ska doktoranderna inte bara förberedas för en akademisk karriär utan också för roller inom näringslivet och samhället.

Initiativet har flera mål:

  • Främja tillgången på forskarutbildad kompetens. Doktoranderna kommer att utbildas i en tvärdisciplinär miljö som främjar samverkan.
  • Skapa hållbara nätverk. Ett långsiktigt mål är att doktoranderna ska bygga nätverk som sträcker sig bortom doktorandtiden och som de kan ha nytta av genom hela sin karriär.
  • Stärka samverkanskompetensen. Genom gemensamma aktiviteter och workshops med fokus på samverkan, både för doktorander och för deras handledare, utvecklar de förmågor tillsammans.

Enkelt ansökningsförfarande

Varje lärosäte föreslår gemensamt två doktorandprojekt via KK-stiftelsens ansökningssystem senast den 15 oktober 2024. Se utlysningtexten för fler detaljer.

Viktiga datum

  • Erbjudandet öppnar: 9 september 2024
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
  • Beslut om finansiering: November 2024
  • Projektstart: Mellan 1 januari och 1 september 2025

Samverkan som nyckelkomponent

Ett centralt element i detta erbjudande är samverkan, även kallad samproduktion. Doktorandprojekten förväntas bedrivas i samarbete med externa parter från näringslivet eller andra organisationer, vilket kommer att ge doktoranderna värdefulla insikter och praktisk erfarenhet. KK-stiftelsen kommer också att arrangera obligatoriska samverkansaktiviteter, såsom seminarier och workshops, för att utveckla kompetensen kring samverkan ytterligare.

KK-stiftelsen firar 30 år

Upptäck tio minnesvärda händelser som definierar KK-stiftelsens tre decennier av innovation och framsteg. Från banbrytande forskningsprojekt till viktiga samarbeten, läs om de minnesvärda händelserna som format vår resa och bidragit till samhällsutveckling.

En investering i framtida forskare

Jubileumserbjudandet är en chans för Sveriges högskolor och nyare universitet att stärka sin forskning och utbildning samtidigt som de stärker sina band med näringslivet. Vi uppmanar alla berörda lärosäten att ta tillfället i akt och dra nytta av denna möjlighet att utveckla framtidens forskare.

Tillsammans skapar vi en starkare framtid för Sverige!