Nyhet

KK-stiftelsen satsar 90 miljoner på ny kompetens för klimatomställning

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Därför kraftsamlar nu KK-stiftelsen med att avsätta nära 90 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå ska utvecklas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners och anpassas med fokus på yrkesverksammas behov.

– Vi gör nu nya och uthålliga kompetenssatsningar inom strategiska områden som hållbara energisystem, klimatneutral produktion med fokus på den råvarubaserade värdekedjan och cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri. I satsningarna ingår ett starkt kursutbud med många studerande, och samtidigt ges förutsättningar för kraftsamling och ökad uthållighet i lärosätenas arbete för livslångt lärande. Med andra ord skapar vi en förflyttning och förnyelse i högskolesektorn som gör skillnad, säger Eva Schelin.

Läs vilka som projekt som beviljas medel och hela KK-stiftelsens pressmeddelande