Nyhet

KK-stiftelsen växlar upp och rekryterar för att stärka svensk konkurrenskraft

Med 30 års erfarenhet av att finansiera samproduktion mellan akademi och näringsliv vässar KK-stiftelsen nu sina insatser för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett första steg är två nya rekryteringar som tar plats i ledningen. Joakim Appelquist blir chef för strategisk utveckling och externa relationer och Christina Alwert chef för verksamhetsstöd med ansvar för ekonomi och KK-stiftelsens kapitalhantering.

Joakim Appelquist har närmast varit utredningssekreterare för regeringens forskningsfinansieringsutredning och tidigare bland annat vice generaldirektör vid Vinnova samt ansvarig för myndighetens internationella relationer. Christina Alwert kommer närmast från rollen som chef för verksamhetsstöd vid Institutet för framtidsstudier och har tidigare varit vice vd på Centrum för Näringslivshistoria.

Just nu ses ett samhälle i förändring där näringslivet står mitt i en klimatomställning som ställer ökade krav kring elektrifiering, digitalisering, automatisering och klimatanpassning jämte framtagande av nya regelverk och processer. Förändringarna som sker ställer allt högre krav på livslångt lärande, kompetensförsörjning och inte minst forskningen som sker i samverkan mellan akademi och näringsliv. KK-stiftelsen ser stora möjligheter att göra ännu större skillnad och accelerera insatser och stöd samt hitta såväl nya former som partners.

– Vi stärker oss nu för att bli en ännu bättre finansiär av forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan. Därför är jag mycket glad över dessa strategiska rekryteringar. Joakim Appelquist kommer att ansvara för att ta fram en ny femårsstrategi och här kommer hans tunga erfarenhet inom forskning, innovation och internationalisering väl till sin rätt. Nu i höst blir han också en god tillgång i framtagandet av vårt inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Christina Alwert sitter på en bred kunskap inom ekonomi, juridik och ledarskap och blir ett utmärkt tillskott för oss, säger Eva Schelin, vd vid KK-stiftelsen.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna på KK-stiftelsen, och forskarna vid Sveriges högskolor och nya universitet, utveckla en väl fungerande verksamhet. För mig känns det extra spännande att gå från myndighetsvärlden till en stiftelse. Både i mitt arbete på Vinnova och i Forskningsfinansieringsutredningen har jag sett styrkan i att ha stabila och modiga stiftelser som kompletterar och utmaningar de statliga finansiärerna, säger Joakim Appelquist.

Mer om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är en oberoende stiftelse och finansiär av forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet. I alla projekt stiftelsen finansierar ska näringslivet delta och ha ett tydligt behov. Projekt finansieras med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Sedan starten 1994 har KK-stiftelsen investerat snart 12 miljarder kronor i forskning och kompetensutveckling vid högskolor och nyare universitet.