Debatt

”Vi välkomnar ändringar i högskolelagen”

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen om ändringar i högskolelagen kring högskolans ansvar för livslångt lärande, samt förtydliganden kring samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och nyttiggörande. Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli. Här kommenterar KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– KK-stiftelsen ställer sig positiv till att högskolornas ansvar för det livslånga lärandet och samverkan förtydligas i lagen. Vår uppgift sedan starten 1994 är att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. Att samverkansuppgiften nu tydliggörs kommer att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Stiftelsen har ett flertal program som syftar till ökad kompetensförsörjning och kapacitetsförstärkning – såväl för akademi som näringsliv. Tillsammans med de lärosäten som vi stödjer har vi kommit långt med att skapa samverkansmodeller som ger nytta för såväl akademin, näringslivet som samhället i stort. Samverkan och samproduktion är rätt väg att gå.

– Aktuellt just nu på KK-stiftelsen är att vi samlar ihop hela 20 års erfarenhet från vårt program Expertkompetens där lärosäten tillsammans med näringslivet utvecklar korta modulbaserade utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma och på så vis bidrar till ett livslångt lärande och ökad svensk konkurrenskraft. Samtidigt följer vi upp den särskilda utlysningen vi gjorde i våras som syftade till att höja kompetensen i det av pandemin drabbade näringslivet.

Eva Schelin, vd KK-stiftelsen. Foto: Peter Knutson

Foto: Peter Knutson

Fakta om KK-stiftelsens program för kompetensförsörjning och främjande av livslångt lärande
Programmen Företagsforskarskolor och Expertkompetens syftar till att kompetensutveckla yrkesverksamma inom näringslivet, medan Prospekt och Rekryteringar ska stärka kapaciteten inom akademiska miljöer och samtidigt öka utbytet mellan akademi och näringsliv. Sammantaget beviljade stiftelsen under förra året finansiering om totalt 223 miljoner kronor inom dessa fyra program, av stiftelsens totala finansiering på en halv miljard kronor.