Nyhet

Lärosäten får 38 miljoner för att rekrytera nyckelpersoner

KK-stiftelsens program Rekryteringar bidrar till att skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av starka forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner. Av 30 inkomna ansökningar har stiftelsen beviljat 17 till en total summa om drygt 38 miljoner.

De lärosäten som beviljats medel är Karlstads universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Blekinge Tekniska Högskola.

Avancerat träbyggande

Karlstads universitet beviljas 16 miljoner kronor för att genomföra sex rekryteringar. Bakom en av ansökningarna står Johan Vessby, lektor i byggteknik.

– I Sverige finns ett stort behov av att bygga hållbara, flexibla och prisvärda bostadshus i urban miljö. Vid Karlstads universitet pågår ett arbete med att i samverkan med industrin fördjupa kunskapen kring innovativt byggande med lastbärande trästommar. Här finns också ambitionen att ha en helhetsbild kring hur biobaserat material används på ett resurseffektivt och cirkulärt sätt inom forskningsmiljön Processes and Products for a circular Biobased Economy, Pro2BE, säger Johan Vessby. Rekryteringen av en biträdande lektor som nu blir möjlig kommer både att stärka miljön och utveckla det avancerade träbyggandet.

Cellulosabaserade material och hållbara kemikalier

Mittuniversitetet beviljas 5,7 miljoner kronor till fyra rekryteringar. Armando Cordova, professor i kemiteknik, står bakom en av ansökningarna.

– Vi är glada att kunna rekrytera Rafael Luque, professor vid University of Cordoba, som gästprofessor till Mittuniversitet. Han är världsledande forskare inom grön kemi-forskning och förädling av biomassa. Rekryteringen kommer att bidra med ny kompetens och nya insikter till Mittuniversitetets befintliga expertis och innovationsprojekt inom katalys, organisk kemi och nanocellulosa. På så vis skapas en stark synergistisk effekt i vår forskning kring framtidens cellulosabaserade material och hållbara kemikalier, säger Armando Cordova. Den nya forskningen kommer signifikant att stärka våra forskningsmiljöer vid forskningscentrum FSCN och NeoPulp samt bidra till en ökad internationalisering av studenter och forskningsutbyten.

KK-stiftelsen vill underlätta dynamiken

– För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett flöde av forskande och undervisande personal, och programmet syftar därför till att underlätta strategiskt viktiga rekryteringar. Programmet finansierar kompetensutbyte mellan näringsliv och lärosäten för att långsiktigt stärka kapaciteten och ömsesidig förnyelse, säger Yvonne Fors, ansvarig för programmet Rekryteringar vid KK-stiftelsen.

Mer information
De anställningar/anställningsformer som är aktuella inom KK-stiftelsens program Rekryteringar är professor, internationell gästprofessor, biträdande lektor och lektor samt adjungeringar mellan akademi som och näringsliv.

porträtt på två män
Armando Cordova, Mittuniversitetet och Johan Vessby, Karlstads universitet. Foto: Inger Axbrink/Mittuniversitetet samt privat.
Beviljade ansökningar per lärosäte

Blekinge Tekniska Högskola
Dr.nr 20210074 Biträdande Lektor i Programvaruteknik med inriktning Kontinuerlig Utveckling av Mjukvaruintensiva Produkter och Tjänster, summa 2 806 559 kronor
Dr.nr 20210077 Universitetslektor i spelteknik, summa 2 971 123 kronor

Högskolan i Borås
Dr.nr 20210067 Rekrytering av biträdande lektor i avancerad textil teknik med fokus på Nonwoven och återvunnen fiber, summa 2 148 504 kronor

Karlstads Universitet
Dr.nr 20210050, Adjungerad Professor till Ericsson, summa 2 565 917 kronor
Dr.nr 20210057, Lektor i Optimerade industrisystem och produktionslinjer genom digitalisering, summa 2 769 461 kronor
Dr.nr 20210059, Biträdande Lektor i AI för förnybara energikällor och smarta elnät i industrin, summa 2 645 387 kronor
Dr.nr 20210060 Biträdande lektor i additiv tillverkning, summa 2 711 381 kronor
Dr.nr 20210063 Biträdande lektor i Byggteknik, summa 2 880 000 kronor
Dr.nr 20210078 Biträdande lektor i nätverkade system och mjukvara för hälso- och sjukvård, summa 2 645 387 kronor

Linnéuniversitetet
Dr.nr 20210070 Biträdande lektor i hybrid och samverkanskonstruktioner, summa 2 599 404 kronor

Mittuniversitetet
Dr.nr 20210053 Professor i Maskinteknik med inriktning mot experimentell mekanik, summa 2 400 000 kronor
Dr.nr 20210054 Internationell gästprofessor i kemiteknik, inriktning vedbaserade fiber och material, summa 432 000
Dr.nr 20210065 Biträdande lektor i kemiteknik med inriktning mot fibermekanik, summa 2 418 965 kronor
Dr.nr 20210073 Internationell gästprofessor i grön kemi-NovCatCell, summa 432 000 kronor

Mälardalens högskola
Dr.nr 20210071 Biträdande lektor i experimentell värme- och massöverföring, summa 2 460 192 kronor
Dr.nr 20210072, Internationell gästprofessor i hållbara energisystem, summa 660 000 kronor

Örebro universitet
Dr.nr 20210052 Universitetslektor i biomedicin med inriktning mot molekylärvirologi, -genetik och vaccinutveckling, summa 2 857 478 kronor