Nyhet

Mittuniversitetet beviljas strategisk miljö

Mittuniversitetet har under en 10-årsperiod varit utsedd som en så kallad KK-miljö av KK-stiftelsen, med möjlighet att mer samlat utveckla sin verksamhet och få finansiering. Efter en ny ansöknings- och urvalsprocess för fortsatt utveckling har nu Mittuniversitetet fått en strategisk miljö beviljad under en treårsperiod.

Forsknings- och utbildningsmiljön Transformative Technologies på Mittuniversitetet får nu möjlighet att fortsätta sin strategiska utveckling och stödja denna med upp till 30 miljoner kronor utöver KK-stiftelsens ordinarie utlysningar.

För universitetet innebär det också en forskargrupp inom additiv tillverkning kan knytas till miljön vilket förväntas ge synergieffekter både för forskning och utbildning samt underlätta samverkan med nya industriella partners.

– Vi har följt TransTech under 10 år och dess framgångsrika utveckling bland annat inom forskningen som rör processteknik för skogsbaserade fibrer och trådlös kommunikation inom Internet of Things, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Nu har miljön kvalificerat sig för nästa steg utifrån en tydlig strategi. Det ska bli spännande att tillsammans med vår externa expertgrupp följa och bedöma den fortsatta utvecklingen när miljön nu tar sig an nya mål för bland annat internationalisering och breddad näringslivsrelevans.

– Det är så klart ett mycket gott betyg till vårt strategiska utvecklingsarbete. Vår ambition är att kunna bidra till den kraftiga och positiva nyindustralisering som sker i Norrland. Vår målsättning är att bidra till samhällsutveckling och tillväxt ur flera olika perspektiv, säger Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.