Nyhet

Satsning på kompetens för näringslivets klimatomställning

Nu har KK-stiftelsens särskilda utlysning Kompetens för näringslivets klimatomställning stängt. I projekten ska lärosäten tillsammans med näringsliv och andra parter ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera kompetensförsörjning under klimatomställningen. Totalt har nio ansökningar inkommit från högskolor och universitet i norr till söder. Satsningen omfattar totalt 75 miljoner kronor.

– Ökad tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning för näringslivets omställning. Det krävs nya tekniska lösningar, men också förmåga till systemperspektiv och anpassning av ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Utökad kompetens inom digitalisering och automatisering, elektrifiering, processteknik, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller är bara några exempel. De nya utbildningarna kommer att riktas till redan yrkesverksamma men också till en bredare målgrupp, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Den har gången har vi välkomnat alla svenska lärosäten och forskningsinstitut att delta som partners och erhålla medel. Nu ska ansökningarna bedömas av externa experter och beslut kommer att tas i slutet av februari. Vi hoppas kunna bevilja medel till stora, långsiktiga satsningen där lärosäten samverkar med regioner, kommuner och för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger Eva Schelin.