Nyhet

Satsning på spetsforskning vid Jönköping University lyfter företagens produkter 

KK-stiftelsen har beviljat medel på 13,5 miljoner kronor till KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Lärosätet får nu nya möjligheter att utveckla sin spetsforskning för att främja näringslivets utveckling av kunskapsintensiva produkter, tjänster och processer.

Satsningen görs inom ramen för det tioåriga programmet KK-miljöer som är stiftelsens mest kraftfulla verktyg för att utveckla och profilera akademiska miljöer och även hela lärosäten. Programmet riktar sig till lärosäten som har kommit långt när det gäller att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer i samverkan med näringsliv. Jönköping University går nu in på sitt åttonde år inom programmet.

– Den positiva utvecklingen fortsätter vid lärosätet för den forskning och utbildning som tas fram tillsammans med näringslivet. Samtidigt som lärosätets styrkeområden inom gjuteriprocesser, hållbar produktutveckling och människocentrerad industriell AI fortsätter att utvecklas ser vi också en stark internationell utveckling, inte minst genom den nya positionen som Europauniversitet, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

De nya medlen går till AI-forskning för att tillsammans med företagspartners studera datadrivet beslutsfattande med hjälp av olika maskininlärningsmetoder. Dessutom får lärosätet nu möjlighet att göra två nya rekryteringar, en internationell gästprofessor och en adjungering från Husqvarna.

– Vi är extremt glada för att KK-stiftelsen valt att stötta vårt forskningsprojekt Effektiv och Trovärdig AI för Tillverkningsindustrin. Vi ska bland annat studera testning och utveckling av säker och tillförlitlig mjukvara som implementerar AI-metoder. Just implementering och testning av datadrivna system för beslutsstöd är en stor utmaning för många företag, säger Lars Carlsson, avdelningschef och projektledare på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

– Projektet blir till stor nytta för tillverkningsindustrin, men gynnar egentligen alla typer av verksamheter, vilket exemplifieras av våra starka företagspartners, GKN Aerospace Sweden, Mölnlycke Healthcare och Husqvarna, fortsätter Lars Carlsson.

– Det är glädjande nyheter för vår strategiska utveckling och fortsatta insatser för att utveckla forsknings- och utbildningsmiljön SPARK, säger Kerstin Johansen, forskningschef och programchef för SPARK,  på Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Mer information

Inom KK-stiftelsens program kan de utsedda KK-miljöerna en gång per år samlat söka medel för projekt inom KK-stiftelsens alla programformer. Projektförslagen granskas med stöd av bland annat externa peers i lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem och sedan av stiftelsens expertgrupp utifrån deras värde för miljöns utveckling.

Läs mer om programmet KK-miljöer