Hur går det till?

Här finner du svar på vanliga frågor om hur man söker medel, om näringslivsbegreppet, samproduktion, godkända kostnader, återrapportering av projekt, med mera.

Vid två tillfällen per år lanserar KK-stiftelsen sina olika program. Målet är att de ska bidra till att landets högskolor och nya universitet bygger starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden.

Ansöknings- och rapporteringsportalen

Uppe till höger på denna sida ligger länken till ansöknings- och rapporteringsportalen. Du som vill söka medel eller har pågående projekt, skapar en ny användarprofil där. All rapportering av projekt ska ske i den rapportportalen.

Aktuella utlysningar presenteras på webbplatsen. Utlysningstexterna beskriver bland annat programmets syfte och mål, vem som kan söka ,  lärosätets och näringslivets medverkan, formella krav, bedömningskriterier och tidplan. Projekten ska genomföras i samproduktion mellan forskare och näringslivet. Mer om samproduktion hittar du i menyn, eller här.

När ni väl bestämt er för att ansöka loggar du som ska vara projektledare i projektet in i portalen under rubriken Ansök & rapportera. Har du inget konto sedan tidigare, kan du enkelt registrera dig där.


Riktlinjer för ansökan

I menyn till vänster hittar du mer information om allmänna villkor och blanketter för återrapportering av vissa projekt. I allmänna villkor beskrivs de villkor som gäller för bland annat godkända kostnader, villkor för medfinansiering, återrapportering från projekt och hantering av förändringar under projekttiden för projekt som finansieras från KK-stiftelsen.


Så här går bedömning till

Vid bedömning använder sig KK-stiftelsen av externa experter. Experterna utses bland annat baserat på ansökningarnas inriktning och typ av kriterier inom det utlysta programmet. Till längre och mer omfattande program utser stiftelsen en expertgrupp som rådgivare för att följa programmets utveckling och bedöma de satsningar som görs. Rekrytering av bedömare görs såväl nationellt som internationellt. Den sammantagna bedömningen av ansökningarna ligger till grund för beslutsrekommendationer till vd och styrelsen.


Bra forskning ger utdelning

Läs artikeln om hur Grants Office på Örebro universitet hjälper forskarna att nå sina mål:

Örebro universitet Grants office Bra forskning ger utdelning

Det har resulterat i ett mycket bra utfall för universitetets ansökningar till KK-stiftelsens program.

Läs mer om hur

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer är en förutsättning för lärosätenas långsiktiga utveckling och en internationellt konkurrenskraftig forskning. Balans mellan utbildning och forskning är en viktig förutsättning för en stark forsknings- och utbildningsmiljö, och att detta samproduceras i interaktion med externa aktörer.