KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet att ansöka om finansiering för kompetensförsörjningsinsatser av strategisk betydelse för näringslivets klimatomställning.