Kategori: Återrapportering

  • Läs mer

    Vilken rapportering gäller för mitt projekt?

    Alla projekt som beviljats finansiering ska, både resultatmässigt och ekonomiskt, återrapporteras av projektledaren i ansöknings- och rapporteringsportalen SBS Manager. Vilken rapportering som gäller för respektive program framgår av det signerade avtalet som är knutet till projektet. Där framgår även rapporteringsdatum. Information om vad som efterfrågas i respektive programs rapportering finns...

  • Läs mer

    Var hittar jag mallar för återrapportering?

    Vi har samlat alla mallar, blanketter och dokument på ett ställe: Dokument och publikationer