Kategori: Starka miljöer

  • Läs mer

    Vad betyder starka forsknings- och utbildningsmiljöer?

    Alla KK-stiftelsens stödformer bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. Enligt KK-stiftelsens synsätt har en stark miljö förmågan att samlat utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet...

  • Läs mer

    Måste man vara en stark forsknings- och utbildningsmiljö för att söka medel?

    Nej, en miljö måste inte vara stark för att få finansiering från KK-stiftelsen, men det måste finnas en ambition om att långsiktigt utveckla en starkare miljö. Det är vägen dit som vi vill vara med och finansiera – och vi vill se att alla ansökningar passas in som en byggsten...