re personer har informellt möte i modernt kontor

NU

STÄNGD FÖR ANSÖKAN!

Med programmet NU vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på minst avancerad nivå som kan bidra till internationell positionering.

Bakgrund till programmet

Internationalisering har blivit ett allt viktigare verktyg för att öka lärosätenas konkurrenskraft och höja kvalitén på forskningen och utbildningen. Med programmet NU vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att ytterligare stärka sin internationella profilering och positionering och samtidigt höja kvalitén i distansutbildningen.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

NU är ett program för forsknings- och utbildningsmiljöer som vill profilera och positionera sig internationellt. När lärosäten får möjlighet att utveckla nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå tillsammans med företag och utveckla den pedagogiska kompetensen skapas förutsättningar för spetskurser som sticker ut i den internationella konkurrensen. Genom att satsa på internationalisering kan nya kontakter och samarbeten på internationell nivå skapas som i sin tur kan leda till utveckling av forsknings-och utbildningsmiljön.

 

Om programmet
  • Utveckling och genomförande av nätbaserade kurser på minst avancerad nivå
  • Kursutveckling i nära samarbete med näringslivet
  • Möjlighet till internationell positionering av utbildningsutbudet
  • Stärker lärosätets digitala utbildningsformer
  • Maximalt stöd: 1,5 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 2 år
PRESENTATION

Petter Zirath, programansvarig

öppna video-modalen
PROGRAMFILM

Karlstads universitet

öppna video-modalen

Tidigare utlysningstext