en kvinna som ler framför sin dator

Ansökningsperiod

Stängd
Öppnar september 2024

Prospekt

I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv.

Bakgrund till programmet

Programmet vill möjliggöra förnyelse och mobilitet inom den akademiska världen genom att sänka lärosätets eventuella trösklar till att rekrytera en lovande nyligen disputerad person. En rekrytering från ett annat lärosäte, forskningsinstitut eller näringsliv kan bidra till generationsförnyelse, förstärkning eller förnyelse av miljöns profil, eller förstärkning av samarbetet med näringslivet.

Samtidigt kan lovande nyligen disputerade forskare ofta ha svårt att tidigt i karriären erbjudas finansiering för att självständigt driva ett forskningsprojekt. Projektledaren ges inom programmet möjlighet att även utvecklas professionellt och positionera sig karriärmässigt genom stöd av en akademisk referensgrupp och avsatt tid och resurser för meriterande aktiviteter vid sidan om forskningsprojektet.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Prospekt syftar specifikt till att miljön knyter till sig en nyligen disputerad forskare som stärker och/eller förnyar miljön och dess forskning. Programmet bidrar även till att stärka relationen mellan akademi och näringsliv inom områden där parterna har gemensamma kunskapsintressen.

Om programmet

  • Genomförande av forskningsprojekt i samproduktion med medfinansierande näringsliv
  • Projektledaren är nyligen disputerad (akademiskt aktiv i maximalt tre år efter doktorsexamen)
  • Projektledaren utvecklas professionellt och positionerar sig karriärmässigt
  • Stärker och/eller förnyar miljön och dess forskning genom strategisk rekrytering
  • Maximalt stöd: 2 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 2 år
Lansering 2023

öppna video-modalen
PROGRAMFILM

Mälardalens universitet

öppna video-modalen