Nyhet

Avlopp ska renas från läkemedel och covid-19-virus

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt 14 miljoner och möjliggör därmed för sju nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Vid Örebro universitet ska forskare hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och smittoämnen.

Forskningsprojekten*, som finns inom ett brett spektra av områden, ska drivas vid Örebro universitet, Mittuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Nya behandlingsmetoder för att rena avloppsvatten

Drygt två miljoner kronor går till ett projekt som handlar om att hitta nya behandlingsmetoder för att rena kommunalt avloppsvatten från läkemedelsrester eller smittoämnen som till exempel covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier. Något som dagens avloppsreningsverk inte är utformade för, enligt projektledaren Faisal Ahmad Khan som är forskare inom biologi vid Örebro universitet.

en man längst ner i en trappa, bild tagen från toppen av trappan
Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi vid Örebro universitet. Foto: Jesper Eriksson/Örebro universitet

– Idag vet vi inte konsekvenserna av alla föroreningar som blandas i vårt avloppsvatten. Det är angeläget att utveckla nya strategier för vattenrening som tar itu med flera föroreningsproblem för att minska påverkan på miljön och människors hälsa, säger Faisal Ahmad Khan. Tidigare studier har visat lovande resultat. Vi vill nu fortsätta utvärdera möjligheten att ta bort de långlivade föroreningarna och de vanligaste mänskliga patogenerna ur avloppsvatten. Metoden vi ska titta på är en avancerad oxidationsmetod som kallas elektro-peroxon. Finansieringen från KK-stiftelsen är en milstolpe i min karriär. Jag är väldigt glad över denna möjlighet.

Envix – ett av företagen som deltar

Projektet ska genomföras vid Life Science Center på Örebro universitet i samarbete med miljöteknikföretaget Envix Nord AB samt två avloppsreningsföretag, Mälarenergi och Surahammars Kommunalteknik.

– Envix deltagande ligger i linje med en strävan mot ökad kunskap och teknikförbättringar som kan bidra till hållbara lösningar för en bättre miljö. Vårt bidrag är tillämpning av ny innovativ teknik som kan rena vatten både med avseende på läkemedelsrester, men även andra miljöföroreningar. Kopplingen till universitetet är viktig för att kunna utföra avancerade biologiska och kemiska analyser samt på ett vetenskapligt och optimalt sätt kunna utvärdera resultaten, säger Daniel Ragnvaldsson, Innovation och affärsutveckling vid Envix.

Kommentar från KK-stiftelsen

– Att få möjlighet att driva ett självständigt forskningsprojekt är ett stort steg för en nydisputerad forskare i början av sin akademiska karriär. Vi ser dessutom att just detta program, Prospekt, kan främja mobiliteten inom akademin eftersom det kan vara lättare för nydisputerade forskare med egen finansiering att få möjlighet att etablera sig vid ett annat lärosäte än där de har doktorerat, säger Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen.

Beviljade projekt

Utvärdering av nya läkemedelskandidater mot kardiovaskulär sjukdom
Örebro universitet, summa 2 364 480 kr

Hämning av endotel-till-mesenkymal övergång in vitro
Örebro universitet, summa 2 319 600 kr

LFMV- Light field som möjliggörare för multikameraövervakning och fotografisk VR
Mittuniversitetet, summa 1 542 080 kr

Utvärdering av kostnad/nytta av kontinuerlig programvaruteknik
Blekinge Tekniska Högskola, summa 2 069 891 kr

EDGY – Embedded Deep Learning Systems
Mittuniversitetet, summa 1 821 568 kr

Utvärdering av kemisk oxidationsteknik för avlägsnande av mikroföroreningar och mikroorganismer från kommunalt avloppsvatten
Örebro universitet, summa 2 278 604 kr

Cellmembranmimetiska biosensorer för diagnos av spermiernas befruktningspotential
Malmö universitet, summa 1 855 829 kr